Enerji ve Çevre Hizmetleri:

Güneş Enerjisi Çözümleri

Işığı Görmek

90 dakika içinde tüm gezegenin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar güneş ışığı dünyaya çarpmaktadır. Güneş enerjisi bu kadar bol olduğu halde, IEA’ya göre dünyanın mevcut enerji karışımının sadece küçük bir kısmını temsil etmektedir.

Bu hızla değişiyor; dünya genelinde enerji erişimini ve tedarikini iyileştirme yönündeki küresel devinimin harekete geçirdiği hükümetler ve şirketler güneş enerjisi üretim kapasitesine daha önce görülmemiş boyutta yatırım yapıyor.

"2040 yılında üretilen enerjinin %60’ının yenilenebilir enerjilerden gelmesi beklenirken bunun neredeyse yarısının rüzgar ve Güneş enerjisi olacağı tahmin ediliyor"

Uluslararası Enerji Ajansı, 2017

Sun
5GW

de production énergétique prévue au titre du portefeuille d’Abdul Latif Jameel Energy

MENAT bölgesinde pek çok ülke artık güneş enerjisine odaklanıyor.

Abdul Latif Jameel Energy varlığını sadece bu bölgede değil, aynı zamanda dünya çapındaki güneş enerjisi piyasalarında da derinleştirip genişleterek bu konudaki kararlılığını yeniden kanıtlamıştır. Bugün, Orta Doğu’da, Avustralya’da, Afrika’da ve Latin Amerika’da projelere öncülük ediyoruz. Birkaç yeni proje aldıktan hemen sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Hindistan’da da yeni ofisler açtık.

Güneş enerjisi tesislerinin bir sonraki neslinin daha önce olmadığı kadar verimli olmasını sağlamak için yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjiyi düşük maliyetli ve herkes için ulaşılabilir kılarak Karbon emisyonlarını başarılı bir şekilde azaltıyoruz ve teknolojik gelişmeleri gerçekleştiriyoruz.

2015’te FRV’yi satın aldığından beri Abdul Latif Jameel Enerji, yapımı devam eden projelerini neredeyse yarısı oranında artırarak 4,8 GWdc’ye çıkardı.

Fotovoltaik Güneş Enerjisi

İlk ilgi odağımız Fotovoltaik (PV) güneş enerjisi olmuştur ve 2015 yılında, önde gelen uluslararası büyük ölçekli güneş enerjisi projeleri geliştirme şirketi olan Fotowatio Renewable Ventures’i (FRV) satın aldık.

Biz bölgesel bilgilerimizi ve finansal yeteneklerimizi masaya koyarken FRV de güneş tesisleri alanındaki kendi geniş küresel mühendislik, geliştirme ve inşaat deneyimini getirmektedir.

Birleşik gücümüz bizi GCC bölgesinin en büyük ve dünyanın da önde gelen bir güneş fotovoltaik geliştirme şirketi yapmaktadır.

Şu anda MENAT bölgesinde ve ötesinde yeni fotovoltaik güneş enerjisi fırsatları araştırıyoruz.

Ekonomik kalkınmaya olan daimi bağlılığımıza uygun şekilde, proje gerçekleştirdiğimiz ülkelerde sürdürülebilir bir miras oluşturmaya özellikle önem veririz. O ülkelerde yenilenebilir enerji uzmanlığı yaratmak için yerel iş gücü eğitimi dahil her düzeyde iş yaratmayı amaçlıyoruz.

FRV hakkında daha fazla bilgi edinin

Sun
130 M Wdc

de génération d’énergie par les projets solaires FRV en Jordanie

"Küresel geçmiş performansımız, Abdul Latif Jameel'in gücü ve varlığının da desteğiyle, stratejik pazarlarda ulusal enerji üretimini çeşitlendirme konusunda liderlik yapma becerimizi önemli ölçüde artıracaktır".

Rafael Benjumea
Kurucu Ortak, FRV

"Aynı kalmak için her şey değişmek zorundadır. Enerjinin erişilebilir, temiz ve sürdürülebilir olması gerekir ama fiyatı uygun olmadığı takdirde değişiklik asla gerçekleşmez."

José Benjumea
Kurucu Ortak, FRV

Globe
US$ 75bn+

Plus de 75 milliards USD

Sun
8.1%

Prévision de croissance du chiffre d’affaires annuel moyen en photovoltaïque solaire MENA 2015-20

Abdul Latif Jameel’in Perspektifler dizisi hızla gelişen Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye bölgesinde ve çok daha ötesinde temel kalkınma iş sektörlerinde görülen güçlükler ve fırsatlar hakkında özgün ve çekici şekilde derinlemesine bir anlayış sağlar.

Daha fazla oku

Perspektifler

İş Kollarımız

Sağlık Sağlık
Nakliye Nakliye
Mühendislik ve Üretim Mühendislik ve Üretim
Finansal Hizmetler Finansal Hizmetler
Arazi ve Gayrimenkul Arazi ve Gayrimenkul
Enerji ve Çevre Hizmetleri Enerji ve Çevre Hizmetleri
Tüketim Ürünleri Tüketim Ürünleri
Reklam ve Medya Reklam ve Medya