Jameel Topluluğu

Olumlu Sosyal Değişime Öncülük Ediyoruz

İnsan potansiyelinin geliştirilmesi Abdul Latif Jameel’de zorunlu bir iştir. İlk günlerimizden başlayarak yerel topluluklarımızda ve çok ötesinde aktif ve olumlu sosyal değişimin öncüsü olduk ve insanlara kendi hayatlarını ve çevrelerindeki insanların hayatlarını iyileştirme gücü sağladık.

Bu gelenek bugün, 2003 yılında kurulmuş olan ve Jameel aKüresel boyutta yardımseverlikJameel Topluluğu’nun çalışmalarıyla devam ediyor. İnsanları sahip oldukları sorunlar ile değil sahip oldukları potansiyel ile tanımlarız. Bu yüzden iş yaratma ve iş fırsatlarından – toplumların kendilerini dönüştürmelerine yardım etmeye yönelik – küresel açlıkla mücadeleye, su ve gıda güvenliğine, eğitim ve öğretim fırsatları sunmaktan dünya genelinde insanlara değer kanatın sanatın ve kültürün tanıtılmasına kadar geniş bir programa yatırım yapıyoruz. Her faaliyette Jameel Topluluğu insanları tamamen bir araya getiriyor.

İş yaratma

İş yaratma programımız olan Bab Rizq Jameel (‘Güzel Varlık Yolu’), tüm Arap dünyasındaki umut vaat eden genç erkek ve kadınların daha parlak bir gelecek sahibi olmasına yardımcı olmaktadır

700’ün üzerinde iş imkanı yaratma uzmanından oluşan bir ağ sayesinde taksi ve kamyon sahipliği programları, uzmanlık becerisi eğitimleri, işe yerleştirme çalışmaları, evden gerçekleştirilen tele satış ve hizmetler ve küçük işletme fırsatları aracılığı ile iş imkanları üretilmesine yardımcı olduk.

Bab Rizq Jameel hakkında daha fazla bilgi edinin

Six People Icon
600k+

Suudi Arabistan'da 2003'ten beri yaratılan iş imkanı

Globe
969k+

küresel olarak 2003'ten beri yaratılan iş fırsatı

Bab Rizq Jameel, gelecek vadeden genç yeteneklere daha parlak gelecek sunmak ve potansiyellerini geliştirmek için bölgedeki genç erkekleri ve kadınları destekleyerek onların hayatlarında olumlu değişim yaratmaya yöneldi.

Küresel Açlıkla Mücadele

İnsanları yoksulluktan kurtarmayı bu yüzyılın en büyük zorluğu olarak görüyor ve bu sorun ile hem köklü şekilde hem de en üst düzeylerde ilgileniyoruz.

Abdul Latif Jameel Açlıkla Mücadele Laboratuvarı (J-PAL), laboratuvar için çalışan 143’ten çok profesörden oluşan, Massachusetts Institute of Technology (MIT) merkezli küresel bir ağdır ve yoksullara gerçekten neyin yardımcı olacağını anlamak için bilimsel kanıtların gücünden yararlanır. Devletler ve STK’lar ile ortak çalışmalar yürüten J-PAL, Endonezya’da sübvansiyonlu pirincin daha etkin şekilde dağıtılması ve Afrika’da ve Hindistan’da güvenli su için klor dağıtma cihazları gibi başarısı kanıtlanmış kalıcı yardım programları oluşturmuştur. J-PAL bugüne kadar 400 milyondan fazla insanın hayatına dokundu.

D-Lab programı 2002 yılında MIT’te de kurulmuştur. Yoksulluk içinde yaşayan insanların yaşamlarını anlamlı bir şekilde iyileştirmek amacı ile teknoloji tasarımı ve yaygınlaştırması gerçekleştirmek için küresel bir mucitler ağı kurmaktadır. 2011 yılında, Jameel Topluluğu’nun da desteğiyle, D-Lab sosyal girişimcilerin pazara çok küçük ölçüde açlıkla mücadele teknolojileri getirmelerini desteklemek için Ölçeğini Büyütme programını başlattı.

Küresel Açlıkla Mücadele programlarımız hakkında daha fazla bilgi edinin

‘J-PAL (Abdul Latif Jameel Açlıkla Mücadele Laboratuvarı) 11. yıldönümünü yeni kutladı. Yöntemleri kalkınma ekonomisini dönüştürmüştür.’

The Economist

Man With Tie
961

80 ülkede tamamlanmış ve devam eden etki değerlendirmeleri

Six People
400m+

insan J-PAL’ın çalışmalarından etkilenmiştir

Gıda ve Su Sistemleri ve Çevre

Abdul Latif Jameel Su ve Gıda Sistemleri Laboratuvarı (J-WAFS) hızla değişen gezegenimize uyum sağlama ve dünya çapındaki su ve gıda kıtlığı ile mücadele etme konusundaki araştırmalara öncülük etmek üzere Eylül 2014’te MIT’de kurulmuştur. Ayrıca, hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerde gıda ve su sistemlerini tehlikeye atan etkenler olan nüfus artışı, kentleşme ve iklim değişikliği tarafından getirilen ortak baskıyı da ele alacaktır.

Gıda ve Su Güvenliği programları hakkında daha fazla bilgi edinin

Dollar
US$ 1.5m+

Araştırma projeleri için tohum hibesi fonu

Humanitarian icon
İnsani ve

toplumsal sorunlar için gerçek önerilere dönüştürülebilir sonuçlar

'Herkesin sürdürülebilir ve uygun fiyatlı yiyecek ve suya erişimini sağlamak, insanlığın karşı karşıya olduğu en acil sorundur.'

MIT Rektörü L. Rafael Reif

Sanat ve Kültür

Toplumun inşasında sanatın rolünü takdir ederek hem çağdaş sanatı geliştirmek ve hem de yaratıcı girişimcilere işlerini büyütmeleri için destek sağlamak amacı ile bölgede gelişen bir sanat ortamını teşvik ediyoruz.

Londra’daki V&A Müzesi‘ndeki nefes kesen Jameel İslam Eserleri Galerisi’nden, Henry Moore, Joan Miro, Alexander Calder ve Rabia Al-Akhras’ın eserlerini içeren Cidde Heykel Müzesi’ne kadar, çağdaş sanatı küresel kitleler ile buluşturuyoruz. Aynı zamanda, Jameel Geleneksel Sanatlar Evleri ile Mısır, Suudi Arabistan ve İskoçya’da TThe Prince’s School of Traditional Arts (Prenslik Geleneksel Sanatlar Okulu) ile işbirliği içinde geleneksel sanatları ve el sanatlarını da sürdürüyoruz.

Ayrıca iki yılda bir verilen Jameel Prize, Sanatsal Jameel Fotoğrafçılık Ödülü ve sanat eğitimi programımız vasıtası ile kültüre ve sanata yapılan katkıları ödüllendiriyoruz.

Kültür ve Sanat programlarımız hakkında daha fazla bilgi edinin

'Jameel Prize, geleneksel İslam eserlerinden ve tasarımlarından ilham alan çağdaş sanat eserleri hakkında farkındalığı artırmayı ve dünya genelindeki sanatsal yetenekleri desteklemeyi amaçlamaktadır.'

Fady Jameel
Uluslararası Jameel Topluluğu Başkanı
Art Jameel Başkanı

Art icon white
400+

V&A Müzesi'ne yerleştirilen İslam sanatına ait parça ve el yapımı eşya

Art scene icon
Ortadoğu'da

gelişen bir sanat ortamını teşvik ediyoruz.

Eğitim ve Öğretim

Her yaştan insana daha iyi hayatlar yaşama ve daha iyi bir dünya yaratma gücüne sahip olmaları için eğitim verilmesini savunuyoruz. Sürdürülebilir kişisel ve mesleki gelişim sağlıyor ve Arap dünyasının tamamında ve ötesinde yetişmekte olan yetenekler hakkında küresel farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.

Bizim ile Massachusetts Institute of Technology (MIT) arasındaki aktif ortaklık pek çok başarılı ve uzun süreli girişime yol açtı. 1994 yılında, Jameel Topluluğu Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Asya’daki 20’den fazla ülkedeki üniversite öğrencilerine finansal destek sağlamak için MIT’te Abdul Latif Jameel-Toyota Burs Fonunu kurdu. Bu burs kurulduğu günden bu yana, çoğu başarılı işletmeler kurarak kendi toplumlarına karşılığını vermiş olan, 160’tan fazla MIT öğrencisini destekledi.

Jameel Topluluğu ve MIT aynı zamanda MIT İşletme Forumu Arap Yeni Kurulan Şirket Yarışmasında ortaklık yaparak 2015 yılında Suudi Arabistan bölümünü başlattı. Bu programlar yarının iş liderlerine kendi fikirlerini yapılandırılmış bir program kapsamında eğitimle ve mentorlukla geliştirmeleri için fırsatlar sunmaktadır.

2017 yılında, Jameel Topluluğu ve MIT birlikte MIT bünyesinde, okul eğitiminde, yüksek öğrenimde ve işyeri öğreniminde Rönesans başlatmayı amaçlayan Abdul Latif Jameel Dünya Eğitim Laboratuvarı (J-WEL)’i kurdu. J-WEL ile MIT programlarını ve kaynaklarını okullara, hükümetlere, yardımseverlere ve şirketlere açacak ve eğitimler, atölyeler ve sertifikasyon programları için özel erişim sağlayacağı gibi MIT ile işbirliği fırsatları oluşturacaktır.

2009 yılında, eğitimden meslek sahibi olmaya geçişi kolaylaştırarak, INJAZ Saudi’nin kurulmasında önemli bir rol oynadık. Sadece iki yıl içinde bu program büyüyerek ülkenin işgücü piyasası için istihdam edilebilir Suudi gençler ortaya çıkaran bağımsız ve sürdürülebilir bir programa dönüşmüştür.

Education Jameel hakkında daha fazla bilgi edinin

'Eğitim, ulusların üzerinde yükseldiği ve halklarının üstünlük elde ettiği en önemli temeldir.'

Nael Samir Fayez
Injaz Suudi Arabistan, İcra Direktörü

Education icon
100+

MIT öğrencisi Jameel-Toyota Burs Fonu ile desteklenmiştir

Man With Tie
300+

girişimci yeni şirket 2006'dan beri MITEF Arap Yenilikçi Şirket Yarışması ile yönlendirilmiştir

Sağlık ve Sosyal

Suudi Arabistan’ın korunmasız durumdaki vatandaşlarının sağlığını ve refahını iyileştirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu hedefi gözeten girişimlerimiz arasında 120 yataklı bir tıbbi rehabilitasyon hastanesi kurmak, Kral Salman Engellilik Araştırma Merkezi kurucularından olmak, yaşlılar için sosyal ve tıbbi bakım sağlayan Al Nada Merkezini kurmak ve Tanweer programları aracılığı ile kimsesiz çocuklar için motivasyon desteği sağlamak bulunmaktadır.

Sosyal Jameel hakkında daha fazla bilgi edinin

Tanweer gibi bir girişimin değerini hesaplamak olanaksız ama insanların yüzlerindeki ifadeler kendi öykülerini anlatıyor.'

Mohammed Al Harbi
Suudi Arabistan Sosyal İşler Bakanlığı

Health icon
92,000+

hasta, kuruluşundan bu yana Abdul Latif Jameel Hastanesi'nde tedavi gördü

Globe
280+

öksüz kalmış çocuk Tanweer programları aracılığıyla dünyanın farklı yerlerini ziyaret etti